Rezervace divokých koní, praturů a zubrů v Milovicích

03.01.2016 18:44

Stádo prvních čtrnácti divokých koní přijelo do rezervace 28. ledna 2015 z Velké Británie. Zvířata, která patří v Evropě, včetně České republiky, k původním živočišným druhům, byla na kontinentu vyhubena člověkem. Divoce žijící koně však přežili v drsném horském prostředí Exmooru v Británii, na náhorní planině s mnoha mokřinami a vřesovišti. První písemná zmínka o nich spadá do roku 1086 a patří tak k nejstarším plemenům koní v Evropě. 

Dne 13. října 2015 poslala nizozemská organizace Tauros Foundation do Milovic šest praturů, pět jalovic a jednoho býčka, aby tu byli vypuštěni do přírody. Pratuři jsou zatím umístěni ve dvouhektarové aklimatizační ohradě. Milovičtí pratuři jsou jen vzdálenými příbuznými původních praturů, kteří žili na většině území Evropy a Středního Východu. Novodobí pratuři jsou výsledkem práce vědců ve 20. století, kteří je zpětně vyšlechtili z primitivních plemen skotu. Od roku 2008 se o nové šlechtění stará právě nizozemská organizace Tauros Foundation.

6.12.2015 přibyli k divokým koním a praturům také zubři. Pomohou stejně jako koně a pratuři se spásáním agresivních druhů trav. Tím zlepší podmínky pro vzácné rostliny i motýly. Tato kombinace kopytníků v jedné rezervaci je světovým unikátem. Zubři původně měli být na pastvinách ze tří druhů zvířat nejdříve, ale organizace jejich transportu byla nejsložitější. Uvedl to ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/rezervace-divokych-koni-v-milovicich.aspx

www.tyden.cz/rubriky/domaci/v-milovickem-prostoru-zacali-agresivni-travy-spasat-i-zubri_364727.html

 www.hobby.idnes.cz/divoci-kone-v-cesku-milovice-d1h-/hobby-mazlicci.aspx?c=A151022_135942_hobby-mazlicci_mce